tištěná kniha e-kniha
Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci

Profesní způsobilost a vzdělávání v sociální práci

Matoušek, Oldřich (ed.)

témata: sociální práce

brožovaná, 200 str., 1. vydání
vydáno: červen 2021
ISBN: 978-80-246-4904-7
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je výstupem projektu TAČR Profesionalizace sociální práce v České republice. Cílem bylo vytvořit systematický popis pracovních pozic sociálních pracovníků na trhu práce v ČR ve formě tzv. profesiogramů. Ty byly doplněny kazuistickými studiemi, tzv. příklady pozoruhodné praxe, průběžně publikovanými na webu časopisu Sociální práce. Tento základní materiál je v publikaci shrnut, vyhodnocen a doplněn o popisy profesních drah absolventů oboru na FF UK.
Návazně na výsledky studie byla navržena revize Minimálního vzdělávacího standardu a odvozena doporučení pro systém pregraduálního a celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků v ČR.