tištěná kniha
Paměti a jiné rukopisy

Paměti a jiné rukopisy

Mathesius, Vilém

témata: lingvistika

brožovaná, 396 str., 1. vydání
vydáno: květen 2009
ISBN: 978-80-246-1362-8
doporučená cena: 295 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Paměti a jiné rukopisy je pozoruhodným doplňkem k dosavadním edicím rozsáhlého díla významného českého lingvisty. Vilém Mathesius, který je znám především jako vědec, organizátor a pedagog, spjatý s pražskou lingvistickou školou a s počátky české anglistiky, se ve svých Pamětech, jejichž vydání nebylo z politických důvodů dlouho vhodné, obrací především ke svému soukromému životu, k rodině, dětství a dospívání a svým badatelským začátkům. Osobitou biografi i, jež nezapře ani autorovy literární schopnosti, doplňuje soubor Mathesiových juvenilních veršů z let (1892-1901) a torzo zamýšleného druhého dílu vzpomínek. Texty k vydání připravil Josef Hladký, úvodní rozsáhlou studii, propojující Mathesiův život s kontextem jeho vědeckého díla, včetně výběrové bibliografie, napsali Libuše Dušková a Jan Čermák.

Obsah

Úvod editora (Josef Hladký)
Život a dílo Viléma Mathesia (Libuše Dušková, Jan Čermák)

Paměti, díl první
Úvodem
1) Rod
2) Otec a matka
3) Bratr
4) Rodina
5) Naše kolínské byty
6) Ostatní město
7) Kolín v koloběhu ročních dob
8) Cejchovnictví
9) Kolínští lidé
10) Školákem
11) Na druhém konci kolejí
12) Gymnázium
13) Citové probuzení
14) Cesty o prázdninách
15) Praha
16) Na univerzitě
17) Rodina Moravcových
18) Staroměstská reálka

Poznámky
Verše (1892-1901)
Slovníček
Quodlibet
Paměti, díl druhý (torzo)
Některé rysy mé povahy
Key Moments in the History of the Czech Nation and the lnfluence of the English Speaking World
Poznámky editora
Jmenný rejstřík