tištěná kniha
Kdo tu mluvil o vítězství?

Kdo tu mluvil o vítězství?

Osm cvičení ve filosofické rezignaci

Matějčková, Tereza

témata: filozofie
edice: Myšlení současnosti

brožovaná, 282 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2022
ISBN: 978-80-246-5338-9
doporučená cena: 340 Kč

E-shop

Anotace

Tradiční kultury znají cvičení, která člověku vštěpují kázeň. Rovněž moderní autoři, Hegel, Nietzsche nebo Kierkegaard, ještě věnovali zvláštní péči vlastnímu úsilí o duchovnost, byť mimo náboženské rámce. Máme-li ale skutečně růst, je naopak třeba rozvolnit vztah k sobě samému. Sem vstupuje pojem rezignace. Rezignovaná vůle není slabá, umí sama sobě – a potažmo i druhým – odolávat. Taková rezignace je obranou před tím, že se člověk stane pouhým článkem v řadě událostí či dějů. Umění, filosofie, ale především svoboda tkví ve schopnosti vytvářet distanci. Tereza Matějčková ve své nejnovější knize nabízí víc než dějiny pojmu nebo tematické čtení odkazu známých myslitelů – svěží pohled na nově položenou otázku po sebepřijetí a růstu.

Nejnovější tituly v edici