tištěná kniha
Výbor z díla

Výbor z díla

Matějček, Zdeněk

témata: psychologie

vázaná, 447 str., 1. vydání
vydáno: září 2009
ISBN: 80-246-1056-6
doporučená cena: 365 Kč

Anotace

Publikace obsahuje několik desítek článků a přednášek z více než padesátiletého profesního života profesora Zdeňka Matějčka. Vše je zároveň doplněno Matějčkovým uvádějícím a vysvětlujícím komentářem o významovém kontextu témat, jimiž se vybrané studie zabývají. Před čtenářem se tak otevírá autorův poučený pohled na vývoj české dětské psychologie v posledním půlstoletí. Kniha ? poslední práce profesora Matějčka ? je určena všem, koho zajímají nejen současné poznatky oboru dětská psychologie, ale i osudy dětské psychiky v dnešní rodině a společnosti.

Obsah

Úvod
Pocta prvnímu pracovišti
Psychologická diagnostika
Dyslexie a specifické poruchy učení
LDE, LMD, ADHD (lehké dětské encefalopatie, lehké mozkové dysfunkce, attention deficit hyperactivity disorder)
Psychologická osvěta aneb Co přináší psychologie společnosti
Psychická deprivace
Náhradní rodinná péče
Vývojová psychologie
Dítě v nemoci a postižení
Mentální retardace
Rodina
Za méně příznivých podmínek
Lidé a události
Báseň
Bibliografie
Jmenný rejstřík