tištěná kniha
Výbor z díla

Výbor z díla

Matějček, Zdeněk

témata: psychologie

vázaná, 447 str., 1. vydání
vydáno: leden 2006
ISBN: 80-246-1056-6
doporučená cena: 365 Kč

E-shop

Anotace

Publikace obsahuje několik desítek článků a přednášek z více než padesátiletého profesního života profesora Zdeňka Matějčka. Vše je zároveň doplněno Matějčkovým uvádějícím a vysvětlujícím komentářem o významovém kontextu témat, jimiž se vybrané studie zabývají. Před čtenářem se tak otevírá autorův poučený pohled na vývoj české dětské psychologie v posledním půlstoletí. Kniha je určena všem, koho zajímají nejen současné poznatky oboru dětská psychologie, ale i osudy dětské psychiky v dnešní rodině a společnosti.

Obsah

Úvod
Pocta prvnímu pracovišti

Psychologická diagnostika
Dyslexie a specifické poruchy učení
LDE, LMD, ADHD (lehké dětské encefalopatie, lehké mozkové dysfunkce, attention deficit hyperactivity disorder)
Psychologická osvěta aneb Co přináší psychologie společnosti
Psychická deprivace
Náhradní rodinná péče
Vývojová psychologie
Dítě v nemoci a postižení
Mentální retardace
Rodina
Za méně příznivých podmínek
Lidé a události
Báseň

Bibliografie
Jmenný rejstřík