tištěná kniha
České zdravotnictví: vize a skutečnost

České zdravotnictví: vize a skutečnost

Mášová, Hana a kol.

témata: lékařské vědy, sociologie, historie

brožovaná, 252 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2005
ISBN: 80-246-0944-4
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Publikace obsahuje 13 odborných studií českých sociologů a historiků věnovaných problematice současné medicíny a zdravotnictví. Tematicky jsou studie rozdělené do dvou častí: zdravotnictví v historické perspektivě, zdravotnictví v sociologické perspektivě.

Obsah

Úvodem
Podzimní setkání sociologů a historiků medicíny a zdravotnictví
(Poznámka editorů)
Spasení těl Stanislav Komárek
I. Zdravotnictví v historické perspektivě
?Eugeneia". Kontrola lidské dědičnosti mezi utopií a skutečností Michal Šimůnek
Příroda - zdraví - škola. Růžičkova eubiotika jako východisko Štorchovy reformy meziválečného československého školství Tibor Vojtka
Dva pilíře přestavby československého zdravotnictví: Nedvědův a Albertův plán. Porovnání Hana Mášová
Zdravotnické vize ministra Adolfa Procházky Drahomír Suchánek
Propagace socialistického zdravotnictví v rámci komunistické propagandy (1945-1952) Petr Svobodný
Koncepce veřejného zdravotnictví v České republice v historických souvislostech - odkud vychází a kam směřuje tento obor? Eva Pýchová - Karel Dohnal
II. Zdravotnictví v sociologické perspektivě
Současné proměny lékařské role a vědění jako nástroj moci v demokratizující se společnosti Eva Křížová
Naděje a zklamání medicíny - gerontologický aspekt Zdeněk Kalvach
Problémy českého zdravotnictví ve světle mínění odborné a laické veřejnosti. Poznatky z empirických výzkumů Petr Sadílek
Vyprávěné nemoci Magdaléna Rajčanová
Empirické výzkumy pacientů a lékařů ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě Petr Reimer
Životní styl jako klíčová determinanta zdraví Kateřina Ivanová
I. A. Bláha a jeho přínos pro rozvoj sociologie medicíny Sylva Bartlová
Závěrem
Nejistota jako bezmoc? Jistotou k moci? Ingrid Strobachová