e-kniha
Zkušební testy z patologické fyziologie

Zkušební testy z patologické fyziologie

Maruna, Pavel a kol.

témata: lékařské vědy – patologie, lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2015
ISBN: 978-80-246-2970-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Soubor testových otázek z patologické fyziologie je určen studentům oboru všeobecného lékařství. Testy mají sloužit k orientačnímu posouzení znalostí studenta z etiologie a patogeneze jednotlivých onemocnění a usnadnit mu přípravu k závěrečné zkoušce z tohoto předmětu. Otázky jsou rozdělené na kapitoly, týkající se patofyziologie orgánových systémů (krev, systémy kardiovaskulární, respirační, gastrointestinální, problematika vnitřního prostředí, systémy vylučovací, endokrinní a nervový), a kapitolu zaměřenou na obecnou patofyziologii. Otázky mají možnost více správných odpovědí. Testové otázky byly vydány jako doplnění k učebnicím obecné patofyziologie a patofyziologie orgánových systémů, ve kterých student nalezne podrobné vysvětlení jednotlivých probíraných témat.