tištěná kniha
Vzpomínky a záznamy

Vzpomínky a záznamy

Mařatka, ZdeněkWittlich, Petr

témata: výtvarné umění

vázaná, 268 str., 2. vydání
vydáno: září 2003
ISBN: 80-246-0518-X
doporučená cena: 315 Kč

E-shop

Anotace

Protagonistou vzpomínek českého sochaře Josefa Mařatky (1876-1937) je zejména slavný sochař Auguste Rodin, v jehož ateliéru Mařatka strávil na počátku 20. století čtyři roky. Proto je velká pozornost věnována i legendární Rodinově výstavě v Praze roku 1902. K tomuto údobí se vztahují i vzpomínky na francouzského sochaře E. A. Bourdella a vzduchoplavce Santose-Dumonta, na jehož pomníku Mařatka ve Francii pracoval. V druhé části knihy Mařatka vzpomíná na své české přátele a pražský umělecký život. Pozornost soustřeďuje především k malíři Antonínu Slavíčkovi a na svá setkání s T. G. Masarykem. Do knížky byly začleněny i další vzpomínky, komentáře, úvahy o umění, Mařatkova biografie a obrazová příloha.

Obsah

Úvod P. Wittlich

I Auguste Rodin a Paříž
Z mých vzpomínek na Paříž a na sochaře Augusta Rodina
Jak jsme dělali Rodinovu výstavu
Isadora Duncanová
Moje vzpomínka na sochaře E. A. Bourdella v Paříži
Moje vzpomínka na vzduchoplavce Santose-Dumonta
Dopisy rodičům z roku 1908 o práci na pomníku Santose-Dumonta

II Domov, vlastní tvorba a přátelé
Odpověď na anketu Myslbek a my
Moje vzpomínky na malíře Antonína Slavíčka
Vysvětlení k Inteligenci
Způsob práce sochaře v mramoru dle Rodinovy školy
Bylo to po převratě roku 1918
Co učím své žáky

Anna Masarykova: Vzpomínka na Josefa Mařatku (Rozhlasový projev v roce 1938)
Zdenka Mařatková svému vnukovi Tomášovi o sochaři Josefu Mařatkovi
Zdeněk Mařatka o svém otci sochaři Josefu Mařatkovi
Životopisná data
Komentáře a poznámky
Ediční a redakční poznámka k 2. vydání
Z díla Josefa Mařatky
Bibliografie
Seznam vyobrazení
Jmenný rejstřík

Recenze

Nové přepracované vydání nejrůznějších, především vzpomínkových textů Josefa Mařatky Vzpomínky a záznamy (Karolinum, Praha 2003) se koncentruje především na Mařatkovo působení v ate­liéru jednoho z nejvýznamnějších francouzských sochařů své doby, Auguste Rodina. Na tuto životní epochu je zaměřen i úvod Petra Wittlicha, který postavu Mařatky zasazuje do dobových souvislostí. Stejně jako v předchozí edici z roku 1987 ale zůstává trochu v pozadí Mařatkova tvorba po roce 1918, což nepochybně souvisí nejenom s po­li­tickými poměry v době prvního vydání, ale i s ur­či­tou rozpačitostí příznačnou pro přístup většiny historiků umění k problematice ?státotvorného? umění v období první republiky. Zejména na pozdějším Mařatkově díle přitom lze dobře ukázat specifické napětí mezi sklonem k avantgardnímu umění a láskou k antickému odkazu, který je především sochařům tak blízký. Určitou nevyváženost vzhledem k jednotlivým fázím umělcova díla, ovlivněnou i nepochybnou skutečností, že právě na léta strávená ve Francii Mařatka velmi rád vzpomínal, ovšem čtenářům vynahrazuje nejenom pěkná grafická úprava, ale především poutavé texty, ve kterých si přijdou na své nejenom historici umění, ale i badatelé v oboru dějin každodennosti.
(jp), Kuděj 2004/1, Výběr literatury