tištěná kniha
Differential Diagnosis in Gastrointestinal Endoscopy

Differential Diagnosis in Gastrointestinal Endoscopy

Mařatka, Zdeněk

témata: lékařské vědy

brožovaná, 108 str., 1. vydání
vydáno: květen 2003
ISBN: 80-246-0594-5
doporučená cena: 585 Kč

E-shop

Anotace

Anglicky psané dílo předního českého gastroenterologa profesora Zdeňka Mařatky se zaměřuje na vizuální podobu diferenciální diagnózy endoskopických nálezů. Přináší snímky nálezů podobného vzhledu a ukazuje jejich odlišné endoskopické rysy. Po terminologickém úvodu přichází stručné pojednání o čtyřech hlavních tématech: refluxní nemoci jícnu, gastrických a duodenálních vředech, zánětlivých nemocích střeva a gastrointestinálních nádorech. Těžištěm knihy zůstává 221 plnobarevných obrázků, dokumentujících nejrůznější aspekty zánětů, vředů a nádorů, které pokrývají většinu situací endoskopické praxe.

Obsah

Preface
Introduction
1 Classification of Endoscopic Findings and Definitions of Terms
2 Gastro-Esophageal Reflux Disease
3 Gastric and Duodenal Ulcer
4 Inflammatory Bowel Disease
5 Gastrointestinal Tumors
Literature

Recenze

Neutuchající tvůrčí aktivita prof. Mařatky přinesla nové překvapení - další pozoruhodnou knižní publikaci. V nakladatelství Karolinum, které se tak osvědčilo při vydání velké a reprezentativní Mařatkovy Gastroenterologie, vychází ve spolupráci s Normed Verlag útlá knížka (107 str.) pojednávající o diferenciální diagnostice v gastrointestinální endoskopii. Nedejme se mýlit zdánlivé malým rozsahem publikace, je bohaté naplněna fakty.
Celá skladba tohoto díla vychází z Mařatkovy endoskopické terminologie, což je text mimořádně úspěšný a dlouhodobě prověřený Četnými zahraničními edicemi. Nejde však o pouhou barevnou ilustraci endoskopické terminologie. Celé dílo je promyšlenou a logicky koncipovanou endoskopickou diferenciální diagnostikou, sestavenou především pro potřeby praxe. Je to dílo svým pojetím ve světové literatuře ojedinělé, svým originálním pojetím jasně se lišící od mnohých endoskopických atlasů.
Spis je didakticky promyšlený a cílené zaměřený na praxi. Je to dílo nezbytné pro méně pokročilé endoskopisty, ale užitečné i pro zkušené pracovníky v obora. Méně zkušení čtenáři naleznou v textu a v obrazové dokumentaci základní informace a typické endoskopické nálezy; zkušení si ověří svoje znalosti a jistě se i poučí, jak má vypadat jasně a logicky formulovaný endoskopický popis, co všechno je třeba posoudit na pozorovaném jevu, aby byl endoskopický závěr správný.
Vstupní kapitola, která je klíčem k celému dílu, pojednává o klasifikaci endoskopických nálezů a o definici názvů. Další kapitoly jsou již řazen podle základních morfologických charakteristik.Obsah díla je jen zdánlivě omezen na několik málo chorobných stavů. Samostatné kapitoly tvoří refluxní choroba jícnu, gastroduodenální vřed, zánětlivá střevní onemocnění a gastrointestinální tumory. Avšak v těchto kapitoláchje obsažena prakticky veškerá podstatná gastrointestinální patologie. To vše je dokumentováno většinou vynikajícími a dobře srozumitelnými barevnými fotografiemi endoskopických nálezů. Autory obrázkůjsou přední světoví endoskopisté. Jejich výčet je výmluvný: Armengol Miró, Bureš, Cosentino, Fujino, Jaramillo, Leicester, Phillip, Rejchrt, W. Roesch, Slezák, Vakil, Zavoral. Počet 119 barevných fotografií na celkových 107 stranách představuje mimořádnou koncentraci obrazového materiálu.
Zanedbatelná není ani skutečnost, že celé dílo napsal Z, Mařatka v dokonalé angličtině a tento text v kombinaci s obrázky je také současně výbornou názornou učebnicí odborné angličtiny.
Nakladatelství Karolinum spolu s autorem odvedli vynikající práci při vydání celého díla. K pozoruhodné publikaci s radostí blahopřejeme.

Václav Jirásek