tištěná kniha
Jazyk nových médií

Jazyk nových médií

Manovich, Lev

témata: média a komunikace
edice: Studia nových médií

brožovaná, 380 str., 1. vydání
překlad: Janoščík, Václav
vydáno: duben 2018
ISBN: 978-80-246-2961-2
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Tato publikace představuje jeden z nejsystematičtějších pokusů o teoretické ukotvení počítačové technologie a její dopad na současnou kulturu. Manovich se snaží nová média zasadit do širšího kontextu dějin technologií a kulturních forem, analyzuje základní principy, operace i formy; některá zjednodušení ale také problematizuje, například mýtus interaktivity nebo polarizaci digitálních a analogových médií.
Z dnešní perspektivy mohou některé teze působit jako překonané, přesto ale zůstávají nejen pokusem o teorii toho, co nová média opravdu jsou, ale také svědkem přelomu 20. a 21. století, který představuje zásadní předěl ve formách našich médií i kultury.

Obsah

Předmluva
Prolog: Vertovův dataset
Poděkování

ÚVOD
Osobní chronologie
Teorie současnosti
Mapování nových médií: metoda
Mapování nových médií: Organizace
Pojmy: jazyk, objekt, reprezentace

1 CO JSOU NOVÁ MÉDIA?
Jak se média stala novými

Principy nových médií
1. Číselná reprezentace
2. Modularita
3. Automatizace
4. Variabilita
5. Překódování

Co nová média nejsou
Film jako nové médium
Mýtus digitálního
Mýtus interaktivity

2 ROZHRANÍ
Jazyk kulturních rozhraní
Kulturní rozhraní
Tištěný text
Film

FICI: reprezentace proti ovládání

Obrazovka a uživatel
Genealogie obrazovky
Obrazovka a tělo
Reprezentace versus simulace

3 OPERACE
Menu, filtry, pluginy
Logika výběru
Postmodernismus a Photoshop
Od objektu k signálu

Skladba
Od proudu obrazů k modulárním médiím
Vzdor montáží
Archeologie skladby: film
Archeologie skladby: video
Digitální skladba
Skladba a nové druhy montáže

Teleakce
Reprezentace versus komunikace
Teleprezence: iluze versus akce
Obrazy-nástroje
Telekomunikace
Distance a aura

4 ILUZE
Syntetický realismus a jeho problémy
Technologie a styl ve filmu
Technologie a styl v počítačové animací
Ikony mimesis

Syntetický obraz a jeho subjekt
Georges Méliès, otec počítačové grafiky
Jurský park a socialistický realismus

Iluze, narativ a interaktivita

5 FORMY
Databáze
Logika databází
Data a algoritmus
Databáze a narativ
Paradigma a syntagma
Databázový komplex
Databázový film: Greenaway a Vertov

Prostor navigování
Doom a Myst
Počítačový prostor
Poetika navigace
Navigator a Explorer
Kino-oko a simulátory
EVE a místo

6 CO JE FILM?
Digitální film a historie pohyblivého obrazu
Film, umění indexu
Stručná archeologie pohyblivých obrazů
Od animace k filmu
Redefinice filmu
Od kina-oka ke kino-štětci

Nový jazyk filmu
Filmové a grafické: tvorba filmu
Nová časovost: smyčka jako hybatel narativu
Prostorová montáž a makrofilm
Film jako informační prostor
Film jako kód

DOSLOV
Kinematografická teorie nových médií

Rejstřík, Glosář

Nejnovější tituly v edici