tištěná kniha e-kniha
Skejuš - Skejušané - Skejušan

Skejuš - Skejušané - Skejušan

Rusíni v Chomutově, původ, historie a současnost

Malinová, IrinaOtčenášek, JaroslavLendělová, Věra

témata: antropologie a etnografie, lingvistika

brožovaná, 202 str., 1. vydání
vydáno: březen 2017
ISBN: 978-80-246-3329-9
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

Interdisciplinární publikace Skejuš, Skejušané, Skejušan. Rusíni v Chomutově, původ, historie, současnost se věnuje tématu v několika rovinách. Nejprve se autoři vyjadřují ke stále značně živé problematice uchopení Rusínů jako etnika, zde je prezentován odborný náhled na Rusíny ve světle současné teorie etnicity, doplněný o lingvistické stanovisko, současné pojetí Rusínů v Česku, na Slovensku, v Ukrajině a rámcově v celé Evropě. Následně se autoři zaměřují na vznik a rozvoj rusínského osídlení v Banátu (obec Skejuš) a charakteristiku jejich tradičního způsobu života až do období po druhé světové válce, kdy se značná část Skejušanů rozhoduje pro migraci do Československa, díky čemuž vzniká i rusínská menšina v Chomutově. Další rozsáhlou oblastí, jíž se publikace poté věnuje, je folklorní činnost chomutovských Rusínů, především pak jejich soubor Skejušan. Kniha je doplněna množstvím černobílých a barevných fotografií, map, malým rusínsko-českým slovníčkem a přiloženým CD s nahrávkami rozhovorů s Rusíny i s jejich tradičními písňovými skladbami.