e-kniha
Základy radiologie a zobrazovacích metod

Základy radiologie a zobrazovacích metod

Malíková, Hana a kol.

témata: lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2019
ISBN: 978-80-246-4100-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 160 Kč

E-shop

Anotace

Tato publikace poskytuje přehledný a ucelený pohled na možnosti soudobé radiodiagnostiky a umožňuje studentům názorně se seznámit se spektrem současných vyšetřovacích metod včetně nejnovějších trendů. Text je doplněn obrazovou dokumentací a jednotlivé modality jsou zastoupeny základním spektrem patologických stavů.
Poskytuje tak pohled na diagnostické možnosti s důrazem na správné indikace a kontraindikace jednotlivých modalit. I mnohdy nepopulární technické principy jednotlivých modalit jsou vysvětleny stručně a výstižně a umožňují tak pochopit základní rozdíly mezi jednotlivými vyšetřeními.