Poslech v cizím jazyce s využitím multimédií

Poslech v cizím jazyce s využitím multimédií

Mádlová, Michaela

témata: pedagogika – didaktika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2022
ISBN: 978-80-246-5065-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Cílem publikace je představit roli multimédií ve výuce cizích jazyků a ukázat, jaký mají vliv na posilování komunikačních dovedností žáků, především při poslechu s porozuměním. Autorka se zabývá různými metodickými přístupy k rozvíjení a upevňování této řečové dovednosti a zohledňuje odlišné učební styly a strategie učení žáků. Na základě výsledků výzkumných šetření zjišťuje, jaké je postavení poslechu s porozuměním ve výuce francouzského jazyka na středních školách, jaká je úspěšnost studentů v porozumění mluvenému projevu a jak může využití multimédií přispět ke správnému porozumění mluvenému projevu v cizím jazyce.