tištěná kniha
How Do We Think?

How Do We Think?

A Survey of the Ways of Reasoning

Macek, Josef

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 292 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2006
ISBN: 80-246-1179-1
doporučená cena: 295 Kč

E-shop

Anotace

Profesor Josef Macek (1887–1972) byl významný meziválečný ekonom, vůdčí osobnost českého keynesovství. Proslul svými polemikami s národohospodářem a ministrem financí Karlem Englišem v otázkách peněžní a rozpočtové politiky v době hospodářské krize. Po roce 1948 emigroval a přednášel ekonomii na Pittsburské univerzitě. Dosud nepublikovaná rozsáhlá esej z konce Mackovy kariéry se zabývá metodologií společenských věd se zřetelem zejména k výchově ke kritickému myšlení. Práce vychází v anglickém originále.