e-kniha
Profesní příprava pedagoga jako cesta k dítěti

Profesní příprava pedagoga jako cesta k dítěti

Komparativní studie vzdělávacích programů pro předškolní pedagogy v německy mluvících zemích

Loudová Stralczynská, Barbora

témata: pedagogika – vzdělávací systémy
koedice s: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2024
ISBN: 978-80-246-5882-7
DOI: https://doi.org/10.14712/9788024658827
formáty e-knihy PDF

Open access

Anotace

Monografie představuje vývoj institucionální předškolní výchovy a profesní přípravy pedagogů v předškolním vzdělávání v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Podrobně komparuje pojetí vysokoškolské přípravy pedagogů v předškolním vzdělávání v německy mluvících zemích. Zvláštní pozornost věnuje bakalářským programům pedagogiky dětství (věk 0–10 let) v Německu a elementární pedagogiky (věk 0–6 let) v Rakousku, které v posledních dvaceti letech reprezentují nové programy odborné přípravy předškolních pedagogů v obou zemích. Monografie přináší výsledky výzkumu, který je zcela originální v kontextu české srovnávací pedagogiky. Charakterizuje současné trendy v německy mluvících zemích, které odrážejí vývoj profesní přípravy v Evropě – snahu o profesionalizaci a zvýšení podílu akademicky kvalifikovaného personálu v praxi. Hlouběji se zabývá tematickým zaměřením a ukazuje na odlišnosti v pojetí oborově-didaktických komponent ve studijních obsazích. Studijní programy v německy mluvících zemích se mohou stát inspirací pro další inovace v České republice. Ukazují možnosti vývoje kvalifikačního studia, které klade důraz na rozvoj komunikačních kompetencí dětí, vícejazyčnosti a inkluze, na pedagogickou diagnostiku, partnerství s rodinou, management nebo práci v multiprofesním pedagogickém týmu v předškolním vzdělávání.

licence

Creative Commons License
Profesní příprava pedagoga jako cesta k dítěti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ke stažení