tištěná kniha
Praktické využití antibiotik ve vnitřním lékařství

Praktické využití antibiotik ve vnitřním lékařství

Lochmannová, Jindra

témata: lékařské vědy – farmakologie

brožovaná, 52 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2008
ISBN: 978-80-246-1550-9
doporučená cena: 75 Kč

E-shop

Anotace

Tato publikace vznikla jako aktuální potřeba posluchačů vyšších ročníků lékařské fakulty i čerstvých absolventů, kteří nastoupili na interní oddělení. Publikace je koncipována tak, aby v úvodní části byly zopakovány základní údaje o rozdělení, kombinací, profylaxi i nežádoucích účincích antibiotik. Hlavní část je věnována "retenčnímu minimu" o jednotlivých antimikrobních lécích včetně chemoterapeutik, antituberkulotik, antimykotik, antivirotik a antiparazitik, které bude čtenář ve svém studiu i praxi používat. Druhou dominantní kapitolou jsou údaje o praktickém použití antiinfekčních látek v jednotlivých oborech vnitřního lékařství, doplněné o zásady léčby v ordinaci praktického lékaře.