tištěná kniha
Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I (A–J)

Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I (A–J)

Linda, JaromírStich, AlexandrAndrlová Fidlerová, AlenaBekešová, Martina a kol.

témata: historie, bohemistika

vázaná, 810 str., 1. vydání
překlad: Jonášová, Olga
vydáno: prosinec 2003
ISBN: 80-246-0607-0
doporučená cena: 470 Kč

E-shop

Anotace

První část monumentálního díla obsahujícího soupis všech dochovaných bohemikálních rukopisů 17. a 18. století uložených v muzejních sbírkách v Čechách (s výjimkou Prahy). Soupis je uspořádán alfabeticky podle jednotlivých muzejních sbírek a obsahuje vždy údaje o muzeu a jeho fondech a popis jednotlivých rukopisů, včetně výtvarné podoby. Publikace zachycuje dosavadní, vesměs obtížně dostupné a roztroušené údaje, systematizuje je a doplňuje. První svazek obsahuje rukopisy z muzeí měst Aš – Jindřichův Hradec.

Recenze

Způsob katalogizace splňuje náročná kritéria soupisů starších rukopisů a umožňuje mnohostranné a rychlé využití všech informací. Každá položka přehledně uvádí fyzický popis rukopisu, transliterovaný přepis titulu, charakteristiku svazku, včetně datace, obsahu a rozsahu textů atd. Soupis je řazen abecedně podle muzeí; je přitom velmi užitečné, že u každé instituce se podává obecná charakteristika jejích literárních fondů (upozorňuje se např. na dosud neregistrované staré tisky, včetně těch cizojazyčných, na sbírky kramářských písní, ale i na sbírky literatury novodobé). Autoři neopomenuli ani konkrétní kontakty na jednotlivá muzea (e-mailové adresy a telefony knihovníků). Struktuře jednotlivých hesel není v zásadě co vytknout. Repertorium zachycuje i výtvarnou výzdobu konvolutů, která je prezentována v mimořádně rozsáhlé, skvěle provedené obrazové příloze; sedmdesát obrázků nabízí nepochybné výtvarné skvosty (např. akvarel z chrudimského graduálu).
Jan Malura (Tvar 17/2004)