tištěná kniha e-kniha
České teorie překladu I, II

České teorie překladu I, II

Levý, Jiří

témata: bohemistika, literární věda

brožovaná, 724 str., 1. vydání
vydáno: únor 2023
ISBN: 978-80-246-4360-1
doporučená cena: 620 Kč

E-shop

Anotace

Kritické vydání rozsáhlého klasického díla Jiřího Levého České teorie překladu – prvních dějin překladu v národní literatuře. Zahrnuje studii Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře a komentovaný výbor původních statí a úvah českých překladatelů i teoretiků překladu od konce 15. století do konce druhé světové války – od časů Hasištejnského z Lobkovic přes rané i pozdější obrozence k překladatelským velikánům 19. století a osobnostem první poloviny století 20. Vychází v nezkrácené podobě jako autentická podoba textu prvního vydání (1957). Editoři aktualizovali poznámkový aparát i bibliografii a v úvodní studii zařadili Levého práci do domácího i mezinárodního badatelského kontextu.
Vychází ve dvou svazcích. Obsah, bibliografie a rejstřík jsou uvedeny v prvním svazku.

Recenze

V předmluvě k prvnímu vydání Levý svou monografii označuje pouze za „pokus o příspěvek k dějinám českého překladu“ a vyzývá další badatele k pokračování. Protože se však ani po šesti dekádách nepodařilo Levého počin napodobit, natož přesáhnout, zůstává jeho publikace dodnes nejobsáhlejším přehledem svého druhu, byť se toho po roce 1945 na poli překladu odehrálo mnoho. Další vývoj Levý již kvůli svému úmrtí v pouhých čtyřiceti letech publikovat nestihl, i když se o jeho výzkum v četných rukopisech pokoušel. Vzhledem k tomu, že náklad prvního vydání tvořil pouze tisíc kusů, byly České teorie v nezkrácené podobě donedávna velkou vzácností i v antikvariátech. Tento nedostatek je však třetím vydáním napraven, takže zájemci o literaturu se mohou opět začíst do spletitých překladatelských dějin, které však v Levého podání ubíhají jako poutavý román.
Elizaveta Getta (iLiteratura.cz, 17. 4. 2023)

Ke stažení