tištěná kniha
Antropologie a problémy moderního světa

Antropologie a problémy moderního světa

Lévi-Strauss, Claude

témata: filozofie, antropologie a etnografie
edice: Limes

brožovaná, 94 str., 1. vydání
překlad: Fulka, Josef
vydáno: květen 2012
ISBN: 978-80-246-2098-5
doporučená cena: 150 Kč

E-shop

Anotace

Text publikace tvoří tři přednášky, které francouzský lingvista, filosof, etnolog a antropolog Claude Lévi-Strauss proslovil při své čtvrté návštěvě Japonska na jaře roku 1986 v Tokiu. Čtenáři se setkají s rekapitulací celé řady koncepcí, které Lévi-Strausse proslavily v souvislosti s jeho předchozími knihami: s rozdělením na "studené" a "horké" společnosti, se základními principy strukturální analýzy mýtu či s úvahami o problému rasy. Základním a všudypřítomným tématem jeho přednášek je však to, co je naznačeno v titulu knihy. Jaké světlo může antropologické zkoumání - podle konvenčních představ soustředěné hlavně na mimoevropské společnosti bez písma - vrhnout na otázky, s nimiž se potýká naše západní civilizace? Do centra Lévi-Straussovy pozornosti se takto dostává např. problém asistované reprodukce, ekonomického vývoje či rasismu: ve všech těchto případech Lévi-Strauss ukazuje, že studium tzv. "primitivních" společností přináší ne-li odpovědi na tyto problémy, tedy alespoň pozoruhodné příspěvky k možnostem jejich promýšlení. Celým tímto pozdním textem prostupuje respekt ke společenstvím a národům, které máme často stále ještě tendenci pokládat za zaostalé: respekt ke kulturní diverzitě, který proslavil Lévi-Straussovo dílo jako celek.
Z francouzského originálu L´antropologie face aux problemes du monde moderne přeložil Josef Fulka

Nejnovější tituly v edici