tištěná kniha
Zvířata a jejich lidé

Zvířata a jejich lidé

Lenderová, Milena (ed.)

témata: historie

brožovaná, 536 str., 1. vydání
vydáno: červen 2023
ISBN: 978-80-246-5157-6
doporučená cena: 520 Kč

E-shop

Anotace

Historie, která v posledním více než půlstoletí zažila několik paradigmatických obratů, přidala nedávno další – obrat, kterému se říká animal turn: zvířata, která až dosud hrála v zorném úhlu historiků spíše okrajovou úlohu, se začala drát do jeho centra. Oprávněně, vždyť se na vývoji lidské civilizace aktivně podílela – poskytovala lidem potravu, materiál na oděv i obydlí, stála u zrodu jejich primární logistiky, budila kladné i záporné emoce. Inspirovala k uměleckým dílům, poskytovala podívanou a zábavu. Brát v potaz kategorii „zvíře“ znamená uvažovat v kontextu politiky, ekonomiky, náboženství, společnosti i kultury.
V západní Evropě zaznamenala v posledních letech animal history, „historická zvířecí studia“, velký rozvoj. Vznikla řada prací chápající zvířata jako opravdové kulturní subjekty, jejichž chování je legitimním tématem historické analýzy.
Kniha Zvířata a jejich lidé, jeden z prvních pokusů integrovat animal turn do české historiografie, nabízí řadu pohledů na vztah lidí a zvířat. Předkládá způsoby, jimiž lidé své zvířecí souputníky zobrazovali, všímá si jejich chovu a zužitkování, jejich „léčivé síly“, zvířat v roli darů, společníků a přátel.

Recenze

Ve zdejším prostředí průkopnická kniha o nespočtu významných rolí, které konkrétní reálná zvířata zastávala v běhu našich dějin a ta fiktivní v lidské imaginaci.
Jan Lukavec (Respekt, literární příloha, 26. 6. 2023)

Tematicky je kniha velmi rozrůzněná, což ale můžeme vnímat i jako důkaz toho, kolika odlišných kontextů se zvířata stala součástí. Navzdory některým výhradám je zřejmé, že ve zdejším prostředí jde o průkopnickou knihu naznačující řadu významných rolí, které vybraná konkrétní reálná zvířata zastávala v běhu našich dějin a ta fiktivní v lidské imaginaci. Snad se dílo v tomto smyslu stane inspirací i pro další badatele, kteří už se nebudou bát vpustit do svých textů více oněch zvířat nebezpečně živých a nepředvídatelně agilních.
Jan Lukavec (Reflex, 31. 8. 2023)