tištěná kniha
Chytila patrola...

Chytila patrola...

aneb prostituce za Rakouska i republiky

Lenderová, Milena

témata: antropologie a etnografie, historie

brožovaná, 223 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2002
ISBN: 80-246-0379-9
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Českému čtenáři se poprvé dostává do rukou dílo, kde autorka bez moralizování a hledání senzací představuje prostituci v Českých zemích v dobách rakousko-uherské monarchie a v počátcích Československé republiky. První část knihy je věnována definici prostituce, komentáři literatury a pramenů k tématu a historickému vývoji „nejstaršího řemesla“. Další kapitoly srovnávají jednotlivé druhy prostituce a popisují jejich tři hlavní aktéry: nevěstky, klienty a kuplíře. Závěrečná kapitola se zabývá problematikou vztahu prostituce k pohlavním chorobám. Autorka čerpá z široké škály odborných historických pramenů, z beletrie a velkého množství regionálních studií.

Obsah

Úvod
Prameny k dějinám prostituce v českých zemích
KAPITOLA PRVNÍ:
(Ne)spoutaná prostituce
KAPITOLA DRUHÁ:
Prostituce v ulicích
KAPITOLA TŘETÍ:
Prostituce v nevěstincích
KAPITOLA ČTVRTÁ:
Prostituce šenkovní
KAPITOLA PÁTÁ:
První článek triády - nevěstka
KAPITOLA ŠESTÁ:
Druhý článek - klient
KAPITOLA SEDMÁ:
Třetí článek - kuplíři
KAPITOLA OSMÁ:
Prostituce a pohlavní choroby
Prameny a literatura
Seznam vyobrazení