tištěná kniha
Biochemie pro studující medicíny - soubor

Biochemie pro studující medicíny - soubor

Ledvina, MiroslavLedvinová, Emilie

témata: přírodní vědy – chemie, přírodní vědy – biologie

brožovaná, 270 str., 3. vydání
vydáno: prosinec 2020
ISBN: 978-80-246-4747-0
doporučená cena: 430 Kč

E-shop

Anotace

Dvoudílný učební text je určen pro studující biochemie na lékařských fakultách, kde tento předmět navazuje na kurz chemie. Obsahuje celkový přehled metabolismu, kapitoly o dýchacím řetězci a aerobní fosforylaci následované výkladem o citrátovém cyklu, dále pak popis katabolických a anabolických přeměn jednotlivých živin a stavebních látek v organismu. Znalosti základních přeměn jsou poté aplikovány na jednotlivé tkáně v organismu. Učebnice lékařské biochemie přináší také detailní informace o hormonech. Při přípravě druhého vydání byl text revidován a doplněn. Některé části byly upraveny tak, aby více akcentovaly vztahy mezi jednotlivými metabolickými přeměnami. Zvláštní pozornost byla věnována regulaci fyziologických dějů, nově je zařazena kapitola o tukové tkáni a jejím metabolismu.

Obsah

I. DÍL
PŘEDMLUVA
POZNÁMKY K ROZSAHU A OBSAHU UČEBNÍHO TEXTU
OBSAH
1 PODSTATOU ŽIVOTA JE VÝMĚNA LÁTEK A ENERGIE
2 BIOLOGICKY NEJVÝZNAMNĚJŠÍ LÁTKY ŽIVOČIŠNÉHO TĚLA
3 PRINCIPY KOMUNIKACE V TĚLE VYŠŠÍCH ŽIVOČICHŮ
4 CELKOVÝ PŘEHLED METABOLISMU
5 ENZYMY JSOU FAKTORY UMOŽŇUJÍCÍ METABOLICKÉ REAKCE
6 METABOLICKÉ FUNKCE JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ BUŇKY A CESTY STUDIA
7 OXIDOREDUKČNÍ POCHODY - ZÁKLADNÍ PODMÍNKA K ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE PRO ŽIVOT
8 SPOJNICÍ METABOL1CKÝCH CEST JE CITRÁTOVÝ CYKLUS
9 METABOLISMUS SACHARIDU
10 METABOLISMUS LIPIDU, STEROIDU A LIPOPROTEINU
11 DEGRADACE BÍLKOVIN A METABOLISMUS AMINOKYSELIN
12 METABOLISMUS NUKLEOSIDŮ A NUKLEOTIDŮ
13 NUKLEOVÉ KYSELINY - INFORMAČNÍ MOLEKULY

II. DÍL
OBSAH
14 UCHOVÁVÁNÍ A PŘENOS GENETICKÉ INFORMACE
15 PROTEOSYNTÉZA
16 REGULACE EXPRESE GENŮ
17 BIOCHEMICKÉ FUNKCE KRVE A FORMOVANÝCH KREVNÍCH ELEMENTŮ
18 MINERÁLNÍ LÁTKY A ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA
19 REGULACE A INTEGRACE ORGANISMU
20 OBRANNÉ REAKCE ORGANISMU
21 SPECIALIZOVANÉ METABOLICKÉ POCHODY
22 BIOCHEMICKÉ ASPEKTY LIDSKÉ VÝŽIVY
REJSTŘÍK