e-kniha
Základy fyzikální chemie

Základy fyzikální chemie

Vybrané kapitoly pro posluchače farmaceutické fakulty

Lázníčková, AliceKubíček, Vladimír

témata: přírodní vědy – chemie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2014
ISBN: 978-80-246-2807-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 120 Kč

E-shop

Anotace

Třetí vydání učebního textu, určeného studentům oborů Farmacie a Zdravotnická bioanalytika na Farmaceutické fakultě UK. Neklade si za cíl seznámit čtenáře podrobně s celou šíří fyzikální chemie. Osahuje pouze některé kapitoly tohoto oboru, které mají posloužit jako základní znalosti při dalším studiu zejména analytické chemie a farmaceutické technologie. Obecné zákonitosti formulované fyzikální chemií lze samozřejmě využít i v dalších oborech.
Fyzikální chemie tedy není pouhým mezioborem na pomezí fyziky a chemie, jde o samostatnou disciplínu, která používá fyzikální nástroje ke zkoumání chemických pochodů. Mnohé zákonitosti, které fyzikální chemie nachází, jsou platné i mimo oblast chemie.