tištěná kniha
Systémová korupce v Česku

Systémová korupce v Česku

Veřejné zakázky, aktéři, nelegální zisky

Langr, Ivan

témata: politologie a mezinárodní vztahy, sociologie, krizové řízení a bezpečnost

brožovaná, 150 str., 1. vydání
vydáno: květen 2024
ISBN: 978-80-246-5625-0
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se zabývá specifickým aspektem korupce ve veřejných zakázkách v prostředí systémové korupce v České republice. Autor analyzuje fenomén veřejného zadávání, navrhuje teoretický koncept jako explanační nástroj pro odhalení příčin a zdrojů korupce ve veřejném zadávání a rozpracovává teoretická východiska pro návrh účinné protikorupční politiky. Publikace přináší čtenářům nejen základní přehled problematiky, ale také konkrétní odpovědi na otázky: Jak veřejné zadávání ovlivňují předem uzavřené koluzní dohody a další projevy systémové korupce? Jak se v prostředí systémové korupce projevují selhání veřejné správy, resp. jejích aktérů? Jaká je role paralelních (vnějších) struktur v rozhodování veřejné správy co a jak zadávat?