e-kniha
Psychická deprivace v dětství

Psychická deprivace v dětství

Langmeier, JosefMatějček, Zdeněk

témata: psychologie, sociální práce

e-kniha, 1. vydání
vydáno: leden 2015
ISBN: 978-80-246-2866-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Publikace Psychická deprivace v dětství J. Langmeiera a Z. Matějčka zaznamenala již po svém prvním vydání v r. 1963 značný ohlas. Průlomová práce, ve které autoři citují díla západních expertů i výsledky z vlastní praxe s ohroženými dětmi, popisuje pojem psychické deprivace u dětí v ústavní péči a nepříznivých rodinných poměrech. Metodologicky důkladné dílo se nezastavuje u odborného posouzení problému, ale klade do popředí zájmy dítěte a humanistický přístup. Oba autoři se u nás významně zasloužili o to, aby se péče o opuštěné děti sestávala z vhodné kombinace péče ústavní a podporované péče rodinné či pěstounské. Ovlivnili též zakládání prvních SOS dětských vesniček.
Psychická deprivace v dětství je stále doporučovanou základní literaturou pro studenty psychologie, pedagogiky a sociologie, ocení ji však každý, kdo se věnuje problematice ohrožených dětí. Čtvrté vydání díla je opatřeno předmluvou profesorky Vágnerové a aktualizovaným výběrem literatury k tématu.

Obsah

Předmluva k novému vydání (Marie Vágnerová)

I. Úvod ke druhému vydání (1968)

II. Vývoj a význam koncepcí psychické deprivace

III. Terminologie a pojmové vymezení

IV. Metodologický přístup

V. Izolace a separace
1. Izolace
2. Separace

VI. Zevní podmínky deprivace
1. Úplná kolektivní péče
2. Částečná kolektivní péče
3. Deprivace v rodině
4. Deprivace v širším společenském prostředí
5. Mimořádné životní situace

VII. Společenské podmínky deprivace
1. Kultura a deprivace
2. Společenský vývoj a deprivace
3. Transkulturální pohled na psychickou deprivaci

VIII. Vnitřní podmínky deprivace
1. Vývojové podmínky
2. Rozdíly podle pohlaví
3. Konstituční rozdíly
4. Patologické rozdíly

IX. Experimentální přístup
1. Pokusy na zvířatech
2. Pokusy na lidech

X. Teorie psychické deprivace
1. Současné teorie psychické deprivace
2. Motivační základna interakce dítěte s prostředím
3. Víceúrovňové pojetí interakce dítěte s prostředím
4. Vývojová hlediska interakce dítěte a prostředí
5. Základní psychické potřeby
6. Víceúrovňový přístup k problematice psychické deprivace

XI. Rozpoznání následků psychické deprivace

XII. Prognóza a náprava deprivačních poruch

XIII. Prevence
1. Pomoc neúplným rodinám a rodinám, jimž hrozí rozvrat
2. Pomoc zaměstnaným ženám
3. Náhradní rodinná péče
4. Péče ústavní
5. Péče o děti vyžadující zvláštní léčebná nebo výuková opatření
6. Prevence společenské a kulturní deprivace

Literatura
Ediční poznámka
Seznam zkratek
Rej střik jmenný
Rejstřík věcný