tištěná kniha
The Cathedral of St. Vitus at Prague Castle

The Cathedral of St. Vitus at Prague Castle

Kuthan, JiříRoyt, Jan

témata: architektura a urbanismus, výtvarné umění, historie

vázaná, 552 str., 1. vydání
překlad: Miller, Sean Mark - Jones, Philip - Bryson Gustová, Anna
vydáno: květen 2017
ISBN: 978-80-246-3129-5
doporučená cena: 1300 Kč

E-shop

Anotace

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě je jedním ze symbolů české státnosti; místo korunovace a pohřebiště českých králů, sídlo arcibiskupů, místo konání státních ceremonií a v neposlední řadě i velmi vyhledávaná turistická atrakce.
Předkládaná publikace od renomovaných odborníků představuje historii chrámu, neoddělitelně spojeného s dějinami českých zemí. Jejich práce vychází jak z výsledků archeologického výzkumu, tak z dochovaných historických pramenů. Autoři se věnují okolnostem založení katedrály Karlem IV., vývoji stavby i pozdějším změnám a dodatkům.