e-kniha
Krásná próza raného obrození 2. Antologie

Krásná próza raného obrození 2. Antologie

Kusáková, Lenka

témata: literární věda

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2014
ISBN: 978-80-246-2590-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 120 Kč

E-shop

Anotace

Na základě materiálů z českých časopisů, almanachů a novinových příloh z let 1786-1830 představuje Lenka Kusáková raně obrozenskou beletrii. V prvním dílu popisuje dobové žánrové formy krásné prózy a odhaluje souvislosti rodící se novočeské literární produkce se soudobým osvícensky výchovným a sentimentálním proudem evropské literatury. Druhý díl přináší obsáhlou antologii vybraných textů. Autorka svou knihu doprovodila vysvětlivkami, poznámkami, soupisem periodik a rejstříkem.

Obsah

2. svazek - Antologie
Seznam editovaných textů
Texty
Ediční poznámka
Emendace
Vysvětlivky
Slovníček