tištěná kniha
Psychiatrie v ordinaci praktického lékaře

Psychiatrie v ordinaci praktického lékaře

Kurzová, HanaHonzák, RadkinKrombholz, Jiří

témata: lékařské vědy – psychiatrie

brožovaná, 140 str., 1. vydání
vydáno: únor 2003
ISBN: 80-246-0532-5
doporučená cena: 120 Kč

E-shop

Anotace

Kniha, která je rozdělena do 15 tematických kapitol, obsahuje ucelený přehled psychiatrické problematiky, s níž se setkávají zejména praktičtí lékaři. Čtenář se mj. seznámí s nejčastějšími syndromy psychických poruch, duševními poruchami dospívání, gerontopsychiatrickými problémy, principy psychoterapie či doporučovaným přístupem k pacientům trpícím halucinacemi, sexuální poruchou, poruchou spánku nebo poruchou příjmu potravy. Příručka je určena zejména praktickým lékařům a lékařům, kteří se připravují na atestaci.

Obsah

Předmluva
Práva pacientů
Otázky
1 - První pomoc u akutních psychiatrických poruch
2 - Nejčastější syndromy psychických poruch
3 - Rozdíl mezi psychopatií, psychózou a neurózou
4 - Neurózy
5 - Psychosomatické poruchy (versus poruchy somatopsychické)
6 a 15 - Duševní poruchy dospívání a poruchy příjmu potravy
7 - Gerontopsychiatrické problémy
8 - Principy psychoterapie
9 - Depresivní a úzkostný pacient
10 - Přístup k pacientovi produkujícímu bludy a halucinace
11 - Přístup k agresivnímu a/nebo opilému pacientovi
12 - Závislosti a návykové poruchy
13 - Pacient se sexuální poruchou
14 - Poruchy spánku
Dodatek pro zvídavé
Řešení sociálních a vztahových zátěží
První pomoc při psychických traumatech
Sdělování špatné zprávy
Péče o rodinu pacienta
Psychofarmaka v nepsychiatrické praxi
Doporučená literatura