Příběh ruské geopolitiky

Příběh ruské geopolitiky

Jak se ruská myšlenka zmocnila více než šestiny světa

Kurfürst, Jaroslav

témata: politologie a mezinárodní vztahy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: únor 2019
ISBN: 978-80-246-3982-6
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 310 Kč

E-shop

Anotace

Po celé dějiny přicházeli ruští myslitelé, geografové a státníci s vizemi o roli a civilizační příslušnosti své velké země. Zároveň při tom odhalovali neujasněnost geografického i hodnotového rámce ruské státnosti i identity ruské společnosti. Tápání mezi Východem, Západem a různými formami geopolitického svébytnictví se vždy promítalo do praktické zahraniční i vnitřní politiky Ruska. Jaroslav Kurfürst nabízí pečlivý pohled do labyrintu ruského geopolitického myšlení, který umožňuje pochopit jeho politická východiska. Ukazuje, že hybridní válka, kterou Rusko vede proti světu liberální demokracie a institucí Západu, mobilizuje hlubinné motivace a mýty carské i sovětské. Vztah Ruska a Západu je v této mimořádně argumentačně přesvědčivé monografii pojednán jako stálé střetávání se dvou odlišných geopolitických kultur.

Recenze

Posuzovanou práci považuji za zajímavý počin, který si jistě zaslouží být publikován a má potenciál si najít početné čtenářstvo. Práce přináší kvalitní shrnutí různých geopolitických diskursů, které ovlivňovaly (geo) politické myšlení od carského Ruska až do současnosti. Je zřejmé, že práce je plodem dlouholeté pečlivé práce, množství citovaných autorů je mimořádné a práci rozhodně nechybí dostatečná detailnost. Práce má obdivuhodný rozsah a záběr - časově se rozpíná nad celými středověkými i moderními dějinami Ruska a zajímavě kombinuje analýzu politických filosofů a dalších myslitelů na jedné straně a rozbor politické praxe na straně druhé.

Z recenzního posudku: Prof. Petr Kratochvíl, Ph.D

Práce kolegy Kurfürsta je pro českou veřejnost nesmírně důležitá. Je dosti knih o ruské politice i o ruských dějinách, jsou monografie o ruských politicích - ale scházela kniha o tom, jak Rusko chápe své vlastní "kde jsme" a "co je naše". Vzhledem k současným českým debatám o tom "kde jsme", i k ruským snahám do těchto debat zasahovat, je to kniha nanejvýš aktuální. Je psána odborně a přitom srozumitelně, bez nadmíry odborných pojmů (ale i bez laciných žurnalismů), takže bezpochyby splní svůj účel.

Z recenzního posudku: Prof. Martin Putna

Ke stažení