tištěná kniha
Češi, Němci a mnichovská křižovatka

Češi, Němci a mnichovská křižovatka

Kural, Václav

témata: historie – 20. století

brožovaná, 199 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2002
ISBN: 80-246-0360-8
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Kniha o konfliktním soužití Čechů a Němců ve dvacátém století, v níž autor popisuje vývoj česko - německého soužití od první světové války do faktické likvidace Československé republiky v roce 1939. Publikace obsahuje velké množství ukázek z dobových dokumentů a zároveň je i generační výpovědí o zkušenosti z mnichovského diktátu.

Obsah

Úvodem
I. Zcela stručně o českém státě a Svaté říši římské (národa německého)
II. Češi a český stát ve feudální habsburské monarchii
III. O národnostní vyrovnání v Rakousku-Uhersku. České národní obrození
IV. Rozpad Rakouska-Uherska a vznik ČSR; federace nebo národní státy ve středovýchodní Evropě?
První světová válka
Rozpad habsburské monarchie
Vznik československého státu
V. Československo ve dvacátých letech. Cesta k česko-německému narovnání
Ustavování československého státu
Ústava ČSR a řešení německého postavení
V Československém stétě - léta dvacátá
VI. Velká hospodářská krize a henleinovský neonegativismus
Vývoj hospodářské krize a její sociální důsledky v Německu a Československu
Politický a vojenský vzestup nacistického Německa
Změny orientace uvnitř sudetoněmecké politiky
Taktika české politiky
VII. Trpký osud masarykovské ČSR se naplňuje
Start Hitlerova závěrečného útoku proti ČSR
Květnová krize
Střety o plány a skutečná řešení
Zauzlení
Politika jinými prostředky
Dovršení tragedie - ?Mnichov?
VIII. Dědictví ?Mnichova?
Bezprostřední: ?druhá? republika
Konec Československa
Dlouhodobé důsledky
?Mnichov? a okupační režim
?Mnichov? a SSSR
?Mnichov? a odboj
Tabulková příloha
Seznam citované literatury

Recenze

Konfliktní soužití Čechů a Němců v první polovině 20. století analyzoval Václav Kural v monografii s příznačným titulem ?Místo společenství konflikt!?. Postupoval v ní cestou, již volí erudovaný historik, který hodlá dostát všem nárokům důkladné vědecké práce. Tentokrát používá V. Kural obdobný úhel pohledu na česko-německé vztahy, podpořený seriózní pramennou argumentací, ale prezentuje čtenářům jiný styl zpracování. Vychází z předpokladu, že pro širší zainteresovanou veřejnost bude vhodnější volit populárně naučný styl a jemu odpovídající výsledný text, který atraktivní formou výkladu zpřístupní problematiku současnému studentovi, učiteli dějepisu, nebo i jinému typu neprofesionálních interesantů (například žurnalistů). Aby ale dostál svému odbornému vyznání a přesvědčení, jež je založeno na důkladné znalosti relevantních historických pramenů různého druhu a provenience, opřel specifiku svého výkladu o obsáhlou citaci autentických pramenů a originálních dokumentů.

Z recenzního posudku: prof. PhDr. Jan Kuklík