tištěná kniha
Latin for Pharmacists

Latin for Pharmacists

Kunešová, Květuše

témata: lékařské vědy – farmakologie, jazykové učebnice

brožovaná, 184 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2010
ISBN: 978-80-246-1802-9
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Skriptum Latin for Pharmacists podává přehled základní latinské mluvnice a slovní zásoby. Je zaměřeno na potřeby studujících farmacie a medicíny, jimž je přednostně určeno, ale poslouží i jako nástroj při studiu odborné terminologie v přírodních vědách obecně. Skriptum je v angličtině, a orientuje se tedy na anglicky mluvící uživatele.