tištěná kniha e-kniha
Klinická neuropsychologie v praxi

Klinická neuropsychologie v praxi

Kulišťák, Petr a kol.

témata: lékařské vědy, lékařské vědy – neuropsychologie

brožovaná, 1070 str., 2. vydání
vydáno: únor 2024
ISBN: 978-80-246-5197-2
doporučená cena: 550 Kč

E-shop

Anotace

Druhé, aktualizované a doplněné vydání Klinické neuropsychologie v praxi přináší základní i nejnovější poznatky z oblasti klinické neuropsychologie a klinické psychologie.
Kniha je členěna do dvou částí. Obecná část zahrnuje příspěvky týkající se neuroanatomie CNS, zobrazovacích metod mozku, základních kognitivních funkcí a diagnostiky poruch v těchto oblastech. Doplňuje ji příspěvek o metodologii výzkumu a statistickém zpracování neuropsychologických dat.
Speciální část, rozsahem výrazně větší, je členěna do několika oddílů, které se věnují neuropsychologické diagnostice u neurologických a psychiatrických onemocnění, rehabilitaci kognitivních funkcí u těchto onemocnění a možným neuropsychoterapeutickým přístupům. Jsou zde popisovány i některé další oblasti aplikované neuropsychologie, jako je např. problematika dětského věku, vojenská neuropsychologie a problematika terorismu či forenzní neuropsychologie. Obsaženy jsou i příspěvky experimentální a neurovědní (význam spánku pro naši paměť, digitální technologie v neuropsychologické praxi, strach z hadů a jiných „nemilých“ živočichů, neuropsychologie lži).
Klinická neuropsychologie v praxi je aktuálně nejrozsáhlejší práce představující stav aplikované klinické (neuro)psychologie a diagnostiky v této oblasti u nás. Lze ji doporučit všem neuropsychologům, klinickým psychologům, lékařům (neurologům, psychiatrům, rehabilitačním lékařům, geriatrům apod.) a také odborníkům v jiných oblastech, např. speciálním pedagogům, poradenským psychologům, psychoterapeutům, fyzioterapeutům a ergoterapeutům.