e-kniha
Klinická neuropsychologie v praxi

Klinická neuropsychologie v praxi

Kulišťák, Petr a kol.

témata: lékařské vědy, lékařské vědy – neuropsychologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2017
ISBN: 978-80-246-3085-4
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Publikace přináší základní i nejnovější poznatky z oblasti klinické neuropsychologie a klinické psychologie. Autory příspěvků jsou především neuropsychologové, kliničtí psychologové a neurovědci, ale také kolegové z experimentálních a vědeckých pracovišť majících vztah k neurovědám.
Kniha je členěna do tří částí. Úvodní část zahrnuje příspěvky týkající se neuroanatomie, zobrazovacích metod mozku, základních kognitivních funkcí a diagnostiky poruch v těchto oblastech. Doplňuje ji příspěvek o metodologii výzkumu a statistickém zpracování neuropsychologických dat.
Další, speciální část zahrnuje neuropsychologickou diagnostiku u neurologických a psychiatrických onemocnění a také příspěvky o rehabilitaci kognitivních funkcí u těchto onemocnění. Uvedeny jsou též některé neuropsychoterapeutické přístupy. Třetí oddíl obsahuje některé další oblasti aplikované neuropsychologie, jako je např. problematika dětského věku, vojenská neuropsychologie a problematika terorismu, forenzní neuropsychologie. Jeho součástí jsou i příspěvky experimentální a neurovědní.
Klinická neuropsychologie v praxi je aktuálně nejrozsáhlejší práce představující stav aplikované klinické (neuro)psychologie a diagnostiky v této oblasti u nás. Lze ji doporučit všem neuropsychologům, klinickým psychologům, lékařům (neurologům, psychiatrům, rehabilitačním lékařům, geriatrům apod.) a také odborníkům v jiných oblastech, např. speciálním pedagogům, poradenským psychologům, fyzioterapeutům a ergoterapeutům.

Recenze

Neuropsychologie představuje v současné době jednu z nejprogresivnějších oblastí psychologie, kde dochází ke spojení mezi "měkkými" daty psychologie jako společenské vědy a "tvrdými" informacemi neuro věd, přičemž při dnešním stavu neuropsychologie nejde už jen o spojení mechanické, ale výkladová rovina vycházející z kognitivních věd, nových poznatků o mozku i z nových diagnostických a terapeutických přístupů umožňuje dojít často k zajímavým informacím nejen v praxi ale i v teorii.
Publikace pod editorstvím Petra Kulišťáka Klinická neuropsychologie v praxi představuje zajímavou a podnětnou práci, která ukazuje na pestrost naší současné klinické neuropsychologie, ukazuje i různé autorské přístupy k těmto otázkám, a to jak po stránce formální i obsahové. Diskutovat bychom mohli výběr použité literatury u jednotlivých studií, někdy malou propojenost mezi jednotlivými studiemi a třeba i celkovou koncepci publikace. Nechceme zde tyto připomínky prezentovat jako nedostatky, ale raději eufemisticky jako podněty k diskusi. Jsme přesvědčeni, že vyvolání diskuse v tak zajímavé, užitečné a rychle se rozvíjející disciplíně jako neuropsychologie může být užitečné nejen pro tento psychologický obor, ale i pro jeho představitele.

Z recenzního posudku: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.