tištěná kniha e-kniha
Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince I, II

Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince I, II

Kulich, Karel

témata: jazykové učebnice, lingvistika

brožovaná, 228 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2022
ISBN: 978-80-246-4818-7
doporučená cena: 360 Kč

E-shop

Anotace

Nestejné funkční zatížení podobných gramatických struktur blízce příbuzných jazyků bývá příčinou častých interferenčních jevů, jejichž znalost může výrazně napomoci při tvorbě učebních materiálů a při výuce s adresným zaměřením. Srovnávací synchronní i diachronní analýza obou deklinačních systémů ústí v návrh dvojí koncepce souhrnné deklinační tabulky, která může sloužit jako výchozí model pro další systematizaci jmenných paradigmatických souborů.
Zřetel k lingvodidaktické aplikaci je přítomen ve všech částech práce, speciálně v rozsáhlém souboru příloh, dostupných na webových stránkách Nakladatelství Karolinum.

Ke stažení