tištěná kniha
Proti Benešovi!

Proti Benešovi!

Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939–1945

Kuklík, JanNěmeček, Jan

témata: historie – 20. století, politologie a mezinárodní vztahy

vázaná, 488 str., 1. vydání
vydáno: únor 2004
ISBN: 80-246-0777-8
doporučená cena: 450 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Jana Kuklíka a Jana Němečka se u nás poprvé soustavně zabývá analýzou různých českých a slovenských politických skupin, které se v průběhu druhé světové války dostaly do opozice vůči prezidentu Edvardu Benešovi a československé exilové vládě ve Velké Británii. Všímá si známých postav protibenešovské opozice, jako byl Milan Hodža, Štefan Osuský či Lev Prchala, a rozebírá opozici ze strany československých komunistů a levicových sociálních demokratů. Autoři zároveň analyzují i vztah polské exilové vlády a britské politiky k protibenešovské opozici a hledají odpověď na otázku, zda vůbec existovala reálná a důvěryhodná alternativa k Benešově vnitřní a zahraniční politice za druhé světové války.

Obsah

Kapitola I. Počátky
Kapitola II. Od uznání československé prozatímní vlády do potvrzení Benešova prezidentského mandátu v prosinci 1942
Kapitola III. Od počátku roku 1943 do vypuknutí Slovenského národního povstání
Kapitola IV. Od Slovenského národního povstání roku 1944 do konce druhé světové války
Kapitola V. Polský exil a česká a slovenská opozice 1939–1945
Kapitola VI. Britové a opozice
Namísto závěru
Seznam pramenů a literatury