tištěná kniha e-kniha
Příběh československé ústavy 1920 II

Příběh československé ústavy 1920 II

Ústava a její proměny v meziválečném období

Kuklík, Jan

témata: historie – 20. století, právo – právní historie

brožovaná, 670 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2022
ISBN: 978-80-246-5115-6
doporučená cena: 550 Kč

E-shop

Anotace

Ústavní listina z 29. února 1920 je základním ústavním dokumentem samostatného československého státu. Jan Kuklík sleduje příběh jejího vzniku i její osudy až do roku 1948, kdy byla nahrazena tzv. ústavou 9. května. První československá ústava je spojena se vznikem samostatného státu, ale i s osudovými okamžiky ohrožujícími samostatnou československou státnost v letech 1938/1939 a s nadějí na její obnovu v letech druhé světové války a po jejím skončení. Ústavní listina z roku 1920 posloužila i jako jeden z inspiračních zdrojů při přípravě nové české ústavy v roce 1992.

Pojednání o první československé ústavě je čtenářům předkládáno ve třech svazcích.