tištěná kniha e-kniha
Minorities and Law in Czechoslovakia, 1918–1992

Minorities and Law in Czechoslovakia, 1918–1992

Kuklík, JanPetráš, René

témata: historie – 20. století, právo – právní historie

brožovaná, 302 str., 1. vydání
vydáno: květen 2017
ISBN: 978-80-246-3583-5
doporučená cena: 380 Kč

E-shop

Anotace

Ethnic minority issues played an important role in the history of Czechoslovakia, from 1918, during World War II and in the years immediately following it. Czechoslovakia became a model for solving ethnic and minority problems and legal regulations had always played a key role in the status of minorities. This book, which deals with issues concerning ethnic and language minorities in Czechoslovakia from a long-term perspective, is primarily intended for foreign readers. In recent years, ethnic minority issues are once again becoming relevant in Europe and thorough knowledge of earlier problems and solutions may facilitate further examination of the current problems.

Recenze

Anglofonní svět není dosud zcela jednoznačně informován o vývoji národností v Československu, resp. v České republice. Vychází zejména z útržkovitých přehledů, kde však často chybí širší kontext a potřebné historické souvislosti, které by uvedly vývoj, během něhož musely jednotlivé národnosti rozvíjet svoji činnost. Nejednou krát jsme pak svědky toho, že je situace s ohledem na vývoj některých národností, např. na Romy nebo na kontroverzní postavení německé národnostní menšiny do roku 1945, interpretována nesprávně, což se vztahuje zejména na nedostatečné respektování historického a společenského kontextu existence těchto menšin.
Jsem proto velmi potěšen, že se renomovaní autoři, jejichž publikační činnost k problematice minorit je velmi bohatá a faktograficky a metodologicky korektní a respektovaná, rozhodli rozšířit a publikovat své poznatky uceleně také v angličtině. Jejich práce věnovaná vývoji právního a historického postavení menšin v Československu přitom není pouze syntetickým textem, ale je výsledkem jejich soustředěného bádání, které se v poslední době koncentrovalo zejména do víceletého projektu NAKI, jehož řešiteli oba autoři byli a který měl mezi odbornou obcí značný ohlas. Ostatně oba autoři již na toto téma bohatě publikovali i předtím. Jedná se ovšem o autentický text, který je oproti starším publikačním výstupům doplněn a obohacen jak o nové dostupné literární rešerše, tak i o archivní bádání. Za velký přínos považuji zejména zpracování vývoje národností z období konce existence Československa, což je období, které dosud není zpracované. Autoři však ukazují, že také v této historické etapě se jednalo o významnou součást s dopady na další období historie národností.
S výkladem jednotlivých historických pasáží se naprosto ztotožňuji, text jsem pozorně pročetl a jsem přesvědčen o tom, že se jedná o nepřehlédnutelné obohacení dosavadního stavu poznání v anglofonním prostoru. Autoři dokáží postihnout jak potřebnou analytickou hloubku, tak jsou však jejich texty i velmi čtivé a zachycují i širší historický a společenský kontext. Tím jejich práce získává žádoucí interdisciplinární charakter, což je další žádoucí přidaná hodnota.
Práce bude bezesporu velkým přínosem k dosavadnímu stavu poznání o národnostních menšinách a očekávám i značný ohlas na relevantních pracovištích v anglofonním prostoru.

Z recenzního posudku: Lukáš Novotný