tištěná kniha
Londýnský exil a obnova československého státu 1938 - 1945

Londýnský exil a obnova československého státu 1938 - 1945

Kuklík, Jan

témata: historie – 20. století

brožovaná, 176 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 1998
ISBN: 80-7184-6651
doporučená cena: 160 Kč

E-shop

Anotace

Autor si na základě historicko-právního rozboru vytkl za cíl seznámit čtenáře s vybranými problémy obnovy československého státu za druhé světové války a se vznikem a činností prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci.

Obsah

Rozbor pramenů a literatury
Počátky vydávání dekretů prezidenta republiky v londýnském exilu
Prosazení Benešova pojetí nepřerušené kontinuity jeho prezidentské funkce v londýnském exilu v letech 1939-1943
Proces "oduznání" Mnichovské dohody Velkou Británií a Francií za druhé světové války z pohledu československého exilu

Recenze

Publikace právního historika Jana Kuklíka ml. Londýnský exil a obnova československého státu 1938-1945, již vydalo Karolinum , potvrzuje stálost autorova badatelského zájmu. Kuklík v ní navazuje na množství svých časopiseckých studií a především na práci Vznik Československého národního výboru a prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci v letech 1939-1940, vydanou v témže nakladatelství roku 1996. Londýnské emigraci byla sice v poválečném období věnována řada knih, drtivá většina z nich však byla zásadně poznamenána dobou svého vzniku Jednou z prvních věcí, kterou je třeba na Kuklíkově práci patřičně vyzdvihnout, je patrná autorova snaha po maximálním zvládnutí problematiky z hlediska archivních pramenů. Ať se jedná o archivy ve Washingtonu, Stanfordu a Londýně nebo archivy naše, Kuklík odvedl obdivuhodný kus práce

Jan B. Uhlíř, Deník MF, 2.2.1999