tištěná kniha
Hodža versus Beneš. Milan Hodža a slovenská otázka v zahraničním odboji za druhé světové války

Hodža versus Beneš. Milan Hodža a slovenská otázka v zahraničním odboji za druhé světové války

Kuklík, JanNěmeček, Jan

témata: historie – 20. století

brožovaná, 283 str., 1. vydání
vydáno: červen 1999
ISBN: 80-7184-828X
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Kniha mladých historiků se zabývá problémem vztahu dvou význačných osobností čs. historie v období zahraničního odboje za 2. světové války. Práce je založena především na původních archivních dokumentech z našich i zahraničních archivů. Přílohou práce je korespondence Milana Hodži a Edvarda Beneše v letech 1939-1944, která přináší nový pohled nejen na problematiku "slovenské otázky" v čs. zahraničním odboji, ale i na závěrečné období první republiky. Monografie je určena nejen odborné historické veřejnosti, ale i studentům a všem ostatním zájemcům o problematiku čs. dějin v období 2. světové války.

Obsah

Rozbor pramenů a literatury
Švýcarsko - cesta do zahraničního odboje
Francie - od Slovenské národní rady k Česko-Slovenské národní radě
Velká Británie - z opozice do Státní rady
Spojené státy americké -cesta k roztržce
Příloha: Korespondence mezi E. Benešem a M. Hodžou z let 1939-1943

Recenze

Kniha dvou mladších autorů, Jana Kuklíka a Jana Němečka, pojednává o období navazujícím na smutný konec československé republiky. Jejich kniha Hodža versus Beneš se zabývá vztahy dvou předních osobností předválečné ČSR, které sleduje od roku 1939 až do Hodžovy smrti v roce 1944. V první řadě jim jde o jejich poměr na počátku válečného konfliktu, kdy ještě nebylo zcela rozhodnuto o vedoucím postavení v rámci nekomunistického zahraničního odboje. Kniha navazuje na dřívější texty, především z pera Jana Kuklíka, o počátcích československé zahraniční akce a o politických či právních problémech, s nimiž se Beneš a jeho spolupracovníci museli vyrovnávat. Nyní se do centra pozornosti dostala postava vůdčího slovenského politika, stojícího mimo struktury Slovenské ĺudové strany, ministra řady prvorepublikových vlád a v letech 1935-1938 ministerského předsedy Milana Hodži, který obdobně jako Beneš odjel krátce po mnichovské dohodě do zahraničí

Jan Dobeš, 14. srpna 1999, Lidové noviny