tištěná kniha e-kniha
Střední Evropa. Komparace vývoje středoevropských států

Střední Evropa. Komparace vývoje středoevropských států

Kučerová, Irah

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 234 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2015
ISBN: 978-80-246-3067-0
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Anotace

Střední Evropa je nezávislou entitou, historicky ovlivněnou specifickým rozložením politických sil. Středoevropský region je zpravidla přehlížen pro svůj ekonomický a politický vývoj, jeho geopolitický a geostrategický význam je však nepopiratelný.
Předkládaná práce se snaží středoevropský region definovat v jeho geografických, ekonomických politických a institucionálních obrysech. Identifikuje jeho hlavní charakteristiky, věnuje pozornost současnému diskurzu, který se k regionu váže v rámci EU, a potvrzuje hypotézu, že jeho odlišnost od ostatních členských států EU spočívá především v institucionálním prostředí středoevropských zemí, nikoliv v jejich ekonomické výkonnosti.
Do středoevropského regionu zahrnuje sedm států. Tuto volbu zdůvodňuje a předkládá jejich historickou analýzu, srovnání jejich ekonomického vývoje a transformačních strategií.