tištěná kniha e-kniha
Odkaz rychtáře Vaváka

Odkaz rychtáře Vaváka

Příspěvky k životopisu velkého písmáka

Kučera, Martin (ed.)

témata: biografie a paměti

brožovaná, 208 str., 1. vydání
vydáno: leden 2018
ISBN: 978-80-246-3808-9
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Rychtář z Milčic na Poděbradsku František Jan Vavák (1741–1816) byl největší z českých písmáků, osobitých autorů ze selského prostředí, kteří v období národního obrození uchovávali lidový jazyk příštím pokolením. Vavák patří k buditelům „první generace“, jejímž nejvýznamnějším představitelem byl Josef Dobrovský a která se sdružovala kolem Krameriova vydavatelství Česká expedice. Připomenout jeho duchovní odkaz a velikost jeho osobnosti si klade za cíl tato kniha. Její úvodní část tvoří edice Vavákova nedokončeného Vlastního životopisu, kterou v 70. letech připravila Stanislava Jonášová. Druhá část zahrnuje výběr reprezentativních ukázek z jeho Pamětí, vydaných knižně v rozpětí let 1907–2009. Třetí částí jsou ukázky z Vavákovy veršované a písňové tvorby, dosud souborně knižně nevydané. Knihu uzavírá studie profesora Františka Kutnara o písmácké literatuře, publikovaná zatím pouze v samizdatovém sborníku k osmdesátinám historika Zdeňka Kalisty. Publikaci připravil k vydání editor závěrečného svazku Vavákových Pamětí Martin Kučera (2009, Nakladatelstvím Karolinum).

Obsah

František Jan Vavák – selský intelektuál

VLASTNÍ ŽIVOTOPIS F. J. VAVÁKA
Vlastní životopis F. J. Vaváka
Ediční poznámka
Popsání života Fraňka Jana Vaváka
Seznam zkratek

F. J. VAVÁK PAMĚTI (VÝBOR)
Léta P. 1775
Rok 1781
Rok 1784
Rok 1790
Rok 1791
Rok 1793
Rok 1796
Rok 1798
Rok 1799
Rok 1800
Rok 1801
Rok 1802
Rok 1805
Rok 1809
Rok 1813
Rok 1814
Rok 1815
Rok 1816

UKÁZKY Z POEZIE F. J. VAVÁKA
Píseň
Marš každého Čecha ctného, v tému arciknížete Karla vyvýšeného, udatně bojujícího

Paměti F. J. Vaváka
Úvaha historika o lidové literatuře písmácké a pamětní
Ediční komentář