tištěná kniha e-kniha
Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi

Rozmluvy s Antonínem Švehlou a o Švehlovi

Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře

Kubů, EduardŠouša, Jiří (eds.)

témata: historie, historie – 20. století, biografie a paměti

vázaná, 352 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2018
ISBN: 978-80-246-4099-0
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Memoárový text českého žurnalisty, diplomata a literáta Karla Mečíře je věnován Antonínu Švehlovi, českému politikovi, státníku, sedlákovi, ale především zakladatelské osobnosti Československé republiky, jejího demokratického řádu. Jedná se o text pozoruhodný, neboť vyjadřuje pohled na Švehlu očima člověka z jeho bezprostředního okolí, pohled dlouholetého spolupracovníka, který se formoval hojným, v jistých pasážích Švehlova života dokonce každodenním setkáváním. Devatenáct tematicky utříděných vzpomínkových pojednání vytváří pestrý kaleidoskop, jenž Švehlu, politika ukazujícího se na veřejnosti nepříliš často a jen neochotně, vykresluje z lidské stránky. Naznačuje stereotypy jeho myšlení a chování, dává jeho obrazu širší osobnostní rozměr. Kniha opatřená biografií autora, bonvivána, jehož strasti, úspěchy a pády byly díky třem ženám jeho života – manželce, dceři, ale především milence – zcela nevšední, je historickým dokumentem, jenž nejen poučí, ale i pobaví. Kniha vyniká pozoruhodným grafickým zpracováním a velkorysou ilustrační výbavou, především množstvím fotografií.

Recenze

„Karel Mečíř nepatří mezi klíčové aktéry moderních českých dějin, přesto jsou jeho osudy natolik barvité, že si pozornost zaslouží. Editoři využili množství archivních pramenů, díky nimž dokázali rekonstruovat podrobnosti z Mečířova života i kariéry. Životopisná studie představuje díky širšímu kontextu zajímavý příspěvek též k formování a fungování československého diplomatického sboru v poválečných letech a činnosti Mezinárodního agrárního bureau, jehož generálním tajemníkem se Mečíř stal. Zajímavý je i důkladný rozbor Mečířovy rozsáhlé literární tvorby.“
Pavel Máša (Český časopis historický 4/2019)