e-kniha
Populismus v časech krize

Populismus v časech krize

Kubát, MichalMejstřík, MartinKocian, Jiří a kol.

témata: politologie a mezinárodní vztahy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2017
ISBN: 978-80-246-3485-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Populismus se v posledních letech stal jedním z klíčových konceptů politiky. Zejména volby do Evropského parlamentu v květnu 2014 se staly mezníkem, po kterém se z populismu stal skutečný celospolečenský fenomén. K pochopení úspěchu populistů v těchto volbách je však nutné nahlédnout do předchozích událostí, zejména je třeba zabývat se vztahem mezi nedávnou ekonomickou krizí a chováním populistů v jejím průběhu. Jak ukazují jednotlivé kapitoly této knihy, nová „vlna“ evropského populismu nebyla pouhou reakcí na ekonomickou krizi, ale byla rovněž podpořena úpadkem tradičních politických stran a jejich schopnosti nabídnout voličům atraktivní program.
Tato kniha podává ucelený pohled na populismus ve zkoumaných státech. Předmětem výzkumu tedy nebyla jenom samotná populistická uskupení a jejich chování v době ekonomické krize, ale také politické prostředí jednotlivých zemí, v nichž tito populisté působí. V tomto ohledu publikace přináší specifický úhel pohledu na vnitropolitický vývoj v těchto státech (nejen) v průběhu ekonomické krize a napomáhá k pochopení celospolečenských procesů a změn, které tato krize přinesla.
Kniha je určena jak studentům a akademikům s odborným zájmem ve studiu evropského populismu, tak širší čtenářské obci, která se chce dozvědět více o fenoménu, jenž v poslední dekádě výrazně proměnil evropskou politiku a hraje stále významnější roli v běžném životě každého z nás.

Obsah

Úvod (Michal Kubát, Martin Mejstřík)

1. Úvod do studia populismu (Michal Kubát)
2. Řecko (Nikola Karasová)
3. Itálie (Martin Mejstřík)
4. Francie (Michel Perottino)
5. Rakousko (Michal Dimitrov)
6. Německo (Vladimír Handl)
7. Nizozemsko (Jana Šrámková)
8. Finsko (Barbora Skálová)
9. Polsko (Michal Kubát)
10. Rumunsko (Jiří Kocian)

Závěr
Summary
Seznam zkratek
Seznam použitých zdrojů
O autorech