tištěná kniha e-kniha
O komparativní politologii a současné české politice

O komparativní politologii a současné české politice

Miroslavu Novákovi k šedesátinám

Kubát, MichalLebeda, Tomáš a kol.

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 164 str., 1. vydání
vydáno: duben 2014
ISBN: 978-80-246-2479-2
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Český politolog a univerzitní profesor Miroslav Novák oslavil v roce 2013 své šedesátiny, a právě proto se v této knize sešli představitelé mladší a střední generace českých politologů, aby mu vyjádřili svou úctu. Někteří z nich byli přímými žáky Miroslava Nováka, jiní nikoli, všichni se však k Novákovi hlásí, někteří jako ke svému vzoru, jiní jako k vynikajícímu a podnětnému politologovi, který svým dílem výrazně ovlivnil současnou českou politologii. Jedná se o politologii nenormativní, empirickou, komparativní, aronovskou, duvergerovskou a sartoriánskou, politologii, která si zakládá na ověřitelnosti faktů, jejich logické a nestranné analýze, na nalézání příčin a následků věcí, politologii, která vychází z ujasněných teoretických pojmů a koncepcí, která stojí na zřetelných argumentech a správnosti myšlení. V neposlední řadě je to také politologie, která usiluje o sdělnost svých závěrů, tj. o tolik potřebnou a, bohužel, zdaleka ne vždy samozřejmou srozumitelnost výkladu.

Obsah

ÚVOD: NĚKOLIK MÁLO SLOV O MIROSLAVU NOVÁKOVI

MALÁ POLITOLOGICKÁ ÚVAHA: NEJEN O SMYSLU POLITOLOGICKÝCH ÚVAH
(TOMÁŠ LEBEDA)

KRIZE ČESKÉ POLITIKY: ODEJDE ZLO S POLITICKÝMI STRANAMI?
(VÍT HLOUŠEK, LUBOMÍR KOPEČEK)

PREZIDENTI A MAGIE CHARIZMATICKÉHO PANSTVÍ
(JOSEF MLEJNEK)

CO JE A CO NENÍ POLOPREZIDENTSKÝ REŽIM A PROČ JE DOBRÉ TO VĚDĚT NEJEN V SOUVISLOSTI S ČESKOU POLITIKOU
(MICHAL KUBÁT)

MEZI BERLÍNEM A PAŘÍŽÍ: KAM KRÁČÍ POLITICKÝ REŽIM ČESKÉ REPUBLIKY?
(MILOŠ BRUNCLÍK)

DEBATA O TOTALITARISMU A MODERNÍ ČESKÉ POLITICE
(STANISLAV BALÍK, JAN HOLZER)

POLITICKÉ DŮSLEDKY VOLEBNÍCH SYSTÉMŮ: SOUČASNÝ VÝZKUM A POČÁTKY ČESKÉ INTELEKTUÁLNÍ TRADICE V DÍLE KARLA SLADKOVSKÉHO
(KAREL KOUBA)

STRANY MEZERY V ČESKÉ REPUBLICE A VE STŘEDNÍ EVROPĚ: NÁČRT MOŽNOSTÍ A LIMITŮ POLITOLOGICKÉHO VÝZKUMU
(LADISLAV CABADA)

POLITICKÁ KULTURA A KULTURALISTICKÁ SOCIÁLNÍ VĚDA: PŘÍBĚH VÁHAVÉHO SBLIŽOVÁNÍ
(MAREK SKOVAJSA)

SHRNUTÍ
SUMMARY
BIBLIOGRAFIE
O AUTORECH