tištěná kniha e-kniha
Politické aspekty financování českých měst

Politické aspekty financování českých měst

Kruntorádová, Ilona

témata: politologie a mezinárodní vztahy, ekonomie a finance

brožovaná, 194 str., 1. vydání
vydáno: květen 2015
ISBN: 978-80-246-2744-1
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

České obce v současné době disponují širokými pravomocemi, ty jsou nicméně v kontrastu s omezenými finančními zdroji zejména malých municipalit. Předložená monografie analyzuje problematické aspekty financování měst a obcí České republiky (rozpočtové určení daní, systém dotací a transferů, resp. příspěvek na přenesenou působnost a místní daně) z hlediska postavení municipalit v politickém systému a čtenáře seznamuje s jejich principy, mechanismy a fungováním místních rozpočtů. Stranou zájmu nezůstala ani politická debata vedená o fungování, efektivitě a nezávislosti místních rozpočtů a důsledcích procesu vyjednávání od počátku devadesátých let. Analyzovány byly také otázky determinující finanční autonomii územních společenství, které ovlivňují v evropském kontextu netypický způsob prosazování obecních zájmů skrze fenomén regionálního patrona a vznik štěpných linií.