tištěná kniha e-kniha
Obavy ze zločinu: mýty a realita

Obavy ze zločinu: mýty a realita

Krulichová, EvaBuriánek, Jiří (eds.)

témata: psychologie, sociologie

brožovaná, 170 str., 1. vydání
vydáno: duben 2020
ISBN: 978-80-246-4558-2
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Problematika bezpečnosti patří mezi témata, která dlouhodobě rezonují společností a která si zaslouží naši pozornost. Tato kniha se věnuje obavám ze zločinu a pocitu bezpečí v České republice. Díky velkému množství dat, která měli autoři za posledních 20 let k dispozici, se jim naskytla příležitost zevrubně analyzovat pestrou škálu faktorů, které s pocitem bezpečí a obavami ze zločinu souvisejí, a popsat vývoj obou fenoménů v čase stejně jako pozici Čechů v rámci Evropy. Čtenáři jsou zároveň seznámeni s hlavními teoretickými proudy, které výzkum v oblasti pocitu bezpečí a obav ze zločinu ovlivnily. Pozornost je také věnována otázce konceptualizace pocitu bezpečí a obav ze zločinu i způsobům jejich měření v praxi.