tištěná kniha
Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku

Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku

Krška, KarelŠamaj, Martin

témata: přírodní vědy – environmentalistika

vázaná, 565 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2001
ISBN:
doporučená cena: 480 Kč

E-shop

Anotace

Publikace systematicky pojednává o sledování a předpovídání počasí a výzkumu podnebí na území bývalého Československa. První oddíl knihy zahrnuje období do roku 1918, kdy vývoj meteorologie dospěl do stadia vybudování sítě pozorovacích stanic, založení observatoří, ke vzniku státních meteorologických ústavů a k výuce meteorologie na vysokých školách. Druhý oddíl pojednává o letech 1919 - 1938. Autoři popisují nově zaváděné meteorologické zabezpečování letectva, vydávání všeobecných předpovědí pro veřejnost a budování agrometeorologického výzkumnictví. Třetí oddíl knihy zahrnuje období 1939 - 1992, v němž se zvýšilo uplatnění meteorologie v národním hospodářství a do meteorologické praxe bylo zavedeno velké množství nové měřicí a výpočetní techniky. Kniha obsahuje i údaje o osobnostech a institucích, které přispěly k rozvoji meteorologické vědy a služby.

Obsah

I. Dějiny meteorologie od nejstarších dob do roku 1918
I. Vývoj meteorologického poznání ve světě
II. Vývoj meteorologie v českých zemích
1. Česká meteorologie ve světových historických tabulkách
2. Od Kosmy ke Klaretovi
3. Meteorologické představy v neklidném 15. století
4. Počátky soustavných meteorologických pozorování a zjev Keplerův
5. Doba barokní
6. Meteorologie v pražském Klementinu
7. Meteorologie v Čechách a ústřední meteorologický ústav ve Vídni
8. Meteorologie v Čechách od poloviny 19. století do vzniku ČSR
9. Vývoj moravské meteorologie
III. Vývoj meteorologie na území Slovenska
10. Začátky pozorování počasí
11. Hlavní rysy vývoje meteorologie v době osvícenské a pozdější
12. Počasí v kalendářích, přísloví a pranostiky
13. Výuka meteorologie a učebnice
14. Meteorologické aktivity ve Vysokých Tatrách
15. Vznik státní meteorologické služby
16. První profesionální meteorologická pracoviště
17. Propagátoři meteorologických poznatků
18. Na prahu 20. století

II. Dějiny meteorologie mezi oběma světovými válkami (1919-1938)
I. Vývoj meteorologického poznání ve světě
II. Vývoj meteorologie v Československé republice
19. Státní ústav meteorologický a jiné státní instituce
20. Meteorologie na vysokých školách
21. Vývoj meteorologického poznání

III. Dějiny meteorologie v období 1939-1992
I. Pokroky meteorologie ve světě
II. Vývoj meteorologie v českých zemích a na Slovensku
22. Od Mnichova do osvobození Československa
23. Československá meteorologie od konce války po druhý rozpad státu
24. Meteorologie na pracovištích v různých odvětví národního hospodářství
25. Popularizace v meteorologii
26. Mezinárodní spolupráce