Sociální práce v mezioborové perspektivě

Sociální práce v mezioborové perspektivě

Křížová, Eva (ed.)

témata: sociální práce

e-kniha, 1. vydání
vydáno: únor 2023
ISBN: 978-80-246-5109-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je souborem příspěvků autorů reprezentujících různé obory a podílejících se na výuce v programu Sociální a pastorační práce na ETF UK. Vedle témat zpracovaných sociálními pracovníky se zde objevují příspěvky socioložek, psycholožek, teologů a lékaře. Tato rozmanitost ukazuje šíři interdisciplinárních perspektiv, které je možné a někdy nutné brát v úvahu. Ukazuje antropologické, psychologické a environmentální souvislosti lidské existence, poskytuje vhled do zdravotně-sociálních témat i do problematiky kvalitativního výzkumu a upomíná na funkci umění ve vzdělávání. Texty pedagogů ETF doplňují příspěvky a básnická tvorba studentek.