tištěná kniha e-kniha
Alternativní medicína v České republice

Alternativní medicína v České republice

Křížová, Eva

témata: lékařské vědy

brožovaná, 150 str., 1. vydání
vydáno: leden 2015
ISBN: 978-80-246-2498-3
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Monografie Alternativní medicína v České republice popisuje sociologické souvislosti fenoménu alternativní medicíny a blíže se věnuje homeopatii, čínské medicíně a léčitelství v českém prostředí. Studie si klade otázky po motivaci pacientů, kteří se i v současné době technologických zázraků zajímají o způsoby léčení, které se opírají o starodávnou tradici nebo vycházejí ze zcela odlišných principů, ale také lékařů, kteří se v homeopatii nebo čínské medicíně stále vzdělávají. V západní civilizaci je přístup k vysoce odborné a na vědeckých poznatcích postavené zdravotní péči součástí moderního životního stylu a oporou sociálního státu. Monopolizaci vědecké biomedicíny jako jediné správné medicíny až dosud vnímáme jako samozřejmou. Etické, ekonomické i ekologické důvody jsou dnes naléhavé natolik, abychom si kladli otázky a otevřeli se novým možnostem, kriticky je nahlíželi a případně využili v konceptu spravedlivé, vstřícné, na pacienta orientované a trvale udržitelné medicíny.
Studie se ve svých závěrech opírá o bohatá výzkumná data.

Obsah

Úvodem: člověk, zdraví, léčba

1. "Alternativní" v sociologickém světle a kontextu medicíny a zdravotní péče
2. Co je nekonvenční (komplementární a alternativní) medicína a čím se vyznačuje
3. Poválečná historie komplementární a alternativní medicíny u nás
4. Historie a současné postavení homeopatie u nás
5. Historie a současné postavení akupunktury a tradiční čínské medicíny u nás
6. Historie a současné postavení lidového léčitelství
7. Nové směry komplementární a alternativní medicíny u nás
8. Proč se lidé obracejí ke komplementární a alternativní medicíně? Postoje a zkušenosti české populace
9. Proč se lékaři obracejí ke komplementární a alternativní medicíně? Postoje a zkušenosti českých lékařů
10. Od homogenity k různorodosti

Slovo na závěr
Bibliografie
Summary