tištěná kniha
Moderní dějiny politické I.

Moderní dějiny politické I.

Studijní texty pro zahraniční studenty

Křivánek, Daniel

témata: historie

brožovaná, 156 str., 1. vydání
vydáno: září 2016
ISBN: 978-80-246-3444-9
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice Moderní dějiny politické I. je určena
pro zahraniční studenty, kteří se chtějí
připravit na přijímací zkoušky na české vysoké
školy. Jedná se o obory, kde jsou součástí
přijímací zkoušky otázky z moderních dějin.
To jsou především obory historie, politologie,
mezinárodní vztahy, teritoriální studia,
bezpečnostní studia nebo právo. Tento první
díl souboru dvou učebnic se zabývá obdobím
od konce 19. století do začátku 2. světové války.
Druhý díl se věnuje období od začátku
2. světové války do konce 20. století.