tištěná kniha
How to practice biological and medical genetics

How to practice biological and medical genetics

Křenová, DrahomíraOtová, Berta

témata: lékařské vědy, přírodní vědy – biologie

brožovaná, 200 str., 3. vydání
vydáno: září 2017
ISBN: 978-80-246-3740-2
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Třetí vydání učebního textu, určeného anglicky hovořícím studentům lékařských oborů, představuje čtenářům biologickou a lékařskou genetiku. Autoři si kladou za cíl rozšířit praktické znalosti studentů z oblasti genetiky. Ke svému cíli využívají jak kladení konkrétních otázek, zadávání praktických úkolů, tak uvádění příkladů ilustrovaných bohatou obrazovou dokumentací. Kniha vychází v anglickém jazyce.